Välkommen till Böja fiberförening

20140909_193942 I området kring Böja, norr om Skövde, har ett projekt startats upp med syfte att förse hushållen på denna landsbygd med fiberanslutning för bl.a. data- och telekommunikation.

Projektet drivs för närvarande av en arbetsgrupp med siktet inställt på att samla tillräckligt stort intresse bland fastighetsägare i området för att bilda en ekonomisk förening och påbörja en projektering.

Föreningen är bildad.

Mer information om projektet kommer att publiceras löpande på denna hemsida.

Förfrågningsunderlag är utskickat.

Infomöte i byggdegården den 11 juni.

Ansökan om medlemskap skall ske senast 1 september.