Böja Fiber Ekonomisk Förening

Välkommen till Böja Fiber Ekonomisk Förening

Ordförande har ordet:

I området kring Berg, norr om Skövde, har ett projekt startats upp med syfte att förse hushållen på denna landsbygd med fiberanslutning för bl.a. data- och telekommunikation.

Projektet drivs för närvarande av en arbetsgrupp med siktet inställt på att samla tillräckligt stort intresse bland fastighetsägare i området för att bilda en ekonomisk förening och påbörja en projektering.

Senaste Nytt

Måndag 20-04-20

Lite nyheter, uppdateringar mm

Kommer i denna spalten

Aktuell status
👍

Måndag 20-04-20

Störningar:

 Inga

Område:

 

Antal hushåll som drabbats:

 

Beräknas åtgärdat:

 

Föreningsmedlemmar just nu

Nya medlemmar senaste året

Dokument och medlemsinformation

Måndag 20-04-20

Vi har samarbete med Sjöberga Samfällighet.

Vi kommit överens om att medlemsspecifik information ligger på dessa websidor och kräver inloggning

Här kan du hitta dokument från kommunen, från styrelsen, årsmöten mm

www.sjoberga-samf.se

Arbetsgrupp / Styrelse 2020

11 + 11 =

Samarbetspartners i nätet

I din fiberkabel kan du få uppkoppling till internet, TV och telefon

Du kan välja någon av dessa partners.

Läs mer hur du gör häroch vilka priser som Böja Fiber har förhandlat fram

Lycka till